Zpět na přehled řešení

Podpora funkce plic


Komplikace

 • Komplikace spojené s mechanickou ventilací
 • Nadměrné roztažení plic, barotrauma, kolaps plic a desaturace krve
 • Výrazné náklady pro zdravotnický systém

Invazivní mechanická ventilace (IMV) v USA

IMV představuje skupinu pacientů s vysokou úmrtností, spojenou se značnými náklady pro zdravotnický systém.

Rozdíl v nákladech

 • 3 109

  případů

  na 100 000 dospělých pacientů
  vyžadujících IMV (1)

 • 600 - 1 500

  USD

  Zvýšení nákladů nemocnice
  na jeden IMV den (2)

 • 2 093

  USD

  Úspora nákladů na jednoho pacienta
  po zavedení CLRT (3)

Řešení

Laterální náklon ložné plochy Multicare X s programovatelnou automatickou laterální terapií

Automatická laterální terapie s elektrickou impedanční tomografií

 • Automatická laterální terapie (ALT)

  Laterální náklon s vhodným PEEP může pomoci s nastavením ventilace a přispět k otevření plic

 • Elektrická impedanční tomografie

  Poskytuje vizualizaci průběhu mechanické ventilace pacientů v reálném čase

 • Výhody péče za pomocí ALT a EIT

  • Individualizovaná
  • Včasná
  • Kontinuální
  • Cílená
  • Pečlivá
  • Bez radiace

(1) Mehta AB, Syeda SN, Wiener RS, Walkey AJ. Epidemiological trends in invasive mechanical ventilation in the United States: A population- based study. J Crit Care. 2015 Dec;30(6):1217-21. doi: 10.1016/j. jcrc.2015.07.007. Epub 2015 Jul 16. PubMed PMID: 26271686; PubMed Central PMCID: PMC4628853.
(2) Mechanical Ventilation in the Intensive Care Unit. THE AMERICAN ASSOCIATION FOR THE SURGERY OF TRAUMA [online]. 633 N Saint Clair St, Suite 2600, Chicago, IL 60611: AAST, 2019 [cit. 2019- 09-27]. Available from: http://www.aast.org/GeneralInformation/ mechanicalventilation.aspx.
(3) Kang SY, DiStefano MJ, Yehia F, Koszalka MV, Padula WV. Critical Care Beds With Continuous Lateral Rotation Therapy to Prevent Ventilator- Associated Pneumonia and Hospital-Acquired Pressure Injury: A Cost- effectiveness Analysis. J Patient Saf. 2019 Mar 20;. doi: 10.1097/ PTS.0000000000000582. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30896557.

Kontaktujte nás

LINET

Vyplňte formulář níže pro odemčení prémiového obsahu k Multicare X

LINET